Prezes zarządu Wawrzyniec Malinowski

Adres email
wawrzyniec.mainowski@wmalinowski.pl

Ekspert biznesu Piotr
Wierzbowski

Adres email
piotr.wierzbowski@mwmc.pl

Eksperci

Ekspert Biznesu Artur
Rawski

Adres email
artur.rawski@mwmc.pl

Eksperci

Prokurent / Specjalista ds. kontrolingu Mariia
Puchkova

Eksperci

Starszy specjalista ds. marketingu Bogusława
Kowalewska

Adres email
boguslawa.kowalewska@mwmc.pl

Eksperci

Digital Marketing Specialist Karolina
Grabowska

Adres email
karolina.grabowska@mwmc.pl

Adrianna Boroń

Asystentka Adrianna
Boroń

Adres email
adrianna.boron@mwmc.pl