Prezes zarządu Wawrzyniec Malinowski

Adres email
wawrzyniec.malinowski@wmalinowski.pl

Ekspert biznesu Piotr
Wierzbowski

Adres email
piotr.wierzbowski@mwmc.pl

Eksperci

Ekspert Biznesu Artur
Rawski

Adres email
artur.rawski@mwmc.pl

Eksperci

Ekspert Biznesu Paweł
Przybyła

Adres email
pawel.przybyla@mwmc.pl

Projekt bez tytułu(4)

Ekspert Biznesu Jarosław
Balsamski

Eksperci

Prokurent / Specjalista ds. kontrolingu Mariia
Puchkova

Adrianna Boroń

Asystentka Adrianna
Boroń

Adres email
adrianna.boron@mwmc.pl

Eksperci

Starszy specjalista ds. marketingu Bogusława
Kowalewska

Adres email
boguslawa.kowalewska@mwmc.pl