Prezes zarządu Wawrzyniec Malinowski

Adres email
wawrzyniec.mainowski@wmalinowski.pl

Ekspert biznesu Piotr
Wierzbowski

Adres email
piotr.wierzbowski@mwmc.pl

Eksperci

Prokurent / Specjalista ds. kontrolingu Mariia
Puchkova

Adres email
mariia.puchkova@mwmc.pl

Eksperci

Starszy specjalista ds. marketingu Bogusława
Kowalewska

Adres email
boguslawa.kowalewska@mwmc.pl